top of page

Toegankelijksheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring voor webshoppodevyn
Dit is een toegankelijkheidsverklaring van PODEVYN.

Maatregelen ter ondersteuning van toegankelijkheid
PODEVYN neemt de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van webshoppodevyn te waarborgen:

Toegankelijkheid opnemen als onderdeel van onze missieverklaring.
Voortdurende toegankelijkheidstraining bieden voor ons personeel.
Duidelijke toegankelijkheidsdoelen en verantwoordelijkheden toewijzen.
Formele methoden voor kwaliteitsborging van toegankelijkheid gebruiken.
Conformiteitsstatus
De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definieert eisen voor ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren. Het definieert drie niveaus van conformiteit: niveau A, niveau AA en niveau AAA. webshoppodevyn voldoet volledig aan WCAG 2.1 niveau AA. Volledig conforme betekent dat de inhoud volledig voldoet aan de toegankelijkheidsnorm zonder uitzonderingen.

Feedback
We verwelkomen uw feedback over de toegankelijkheid van webshoppodevyn. Laat het ons weten als u toegankelijkheidsdrempels tegenkomt op webshoppodevyn:

Telefoon: +3225274063
E-mail: admin@webshoppodevyn.be
Bezoekadres: Route de Lennik 27, 1070 Anderlecht, België
Postadres: Route de Lennik 27, 1070 Anderlecht, België
We proberen binnen 1 dag te reageren op feedback.

Technische specificaties
De toegankelijkheid van webshoppodevyn is afhankelijk van de volgende technologieën om te werken met de specifieke combinatie van webbrowser en eventuele ondersteunende technologieën of plug-ins die zijn geïnstalleerd op uw computer:

HTML
JavaScript
Deze technologieën worden gebruikt voor conformiteit met de toegepaste toegankelijkheidsnormen.

Beoordelingsaanpak
PODEVYN heeft de toegankelijkheid van webshoppodevyn beoordeeld aan de hand van de volgende benaderingen:

Zelfevaluatie
Datum
Deze verklaring is opgesteld op 25 maart 2024 met behulp van de W3C Accessibility Statement Generator Tool.

bottom of page